مطالب توسط admin

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی در این سیستم برای هر لت ثابت دو لت متحرک نصب می شود که در آن لت متحرک دوم با نصف سرعت لت متحرک اول حرکت می نماید تا به صورت هماهنگ به روی لت  ثابت قرار گیرد .   این نوع سیستم زیبایی و جلوه خاص را نسبت به سیستم های […]