چشمی درب اتوماتیک

 

 چشمی درب شیشه ای اتوماتیک

سنسور های به کار رفته در این سیستم از نوع هوشمند وبا عملکرد ترکیبی ایمنی و فعال کننده است این نو سیستم به گونه ای است که ضمن قابلیت تنظیم فاصله عملکرد توسط رادار امکان تنظیم فاصله تحت پوشش پرده ای سنسور های ایمنی را نیز دارد که با توجه به نصب این سنسور در دو طرف درب نیازی به استفاده از سنسورهای خطی مادون قرمز در این سیستم نمی باشد وایمنی مصرف کننده۱۰۰%تضمین می گردد

 

درب اتوماتیک شیشه ای

 

برای امتیاز دادن کلیک کنید